Кантората ни има амбиция не просто да разрешава правните проблеми на нашите клиенти, а да спомага по-голям брой граждани и юридически лица да получат достъп до качествена помощ. Поради тази причина заедно с всички Вас ще обсъждаме правната рамка в Република България и Европейския съюз, ще даваме конкретни правни примери и съвети и ще Ви запознаваме с измененията на актуалното законодателство.

Календарът се зарежда...
Powered by Booking Calendar
captcha